Skoolgelde

Hoër Volkskool Heidelberg bankbesonderhede:

 

ABSA Bank
Rekeningnaam: HVH
Tjekrekening no. – 500380098
Takkode – 632005