Hoër Volkskool Heidelberg

Gr 8 2023

Ons DROOM vir Hoër Volkskool rus op vier pilare: 

 1. Akademie 
 2. Sport 
 3. Kultuur 
 4. Sosiaal 

Jy, as voornemende graad  8- leerder, sal hier deel word van die VOLKSKOOL-DROOM en so help BOU aan die karakter van ‘n tradisieryke skool waar Christelike waardes, trots, dissipline en gees die wenresep is. 

Jy sal ook, as deel van die VOLKSKOOL-wenspan in 2022 vele geleenthede kry om van nuuts af jou eie drome, verwagtinge en ideale te verwesenlik. 

HOËR VOLKSKOOL HEIDELBERG sien met groot afwagting uit na jou bydrae… 

Gr. 8 2023

Aanlyn registrasies open Vrydag, 22 Julie om 08:00 en eindig 19 Augustus 2022 om 00:00!
Aanlyn registrasie vind by die volgende web-adres plaas:
https://www.gdeadmissions.gov.za/eo.

OPEDAG 2022

Gr. 8: 1ste Hoërskooldag 2022

TOELATINGSVEREISTES

 • Die onderrigmedium van die skool is Afrikaans. 
 • Leerders uit die natuurlike voedingsgebied van die skool geniet voorkeur by toelating. 
 • Ouers of voogde moet onderneem om die finansiële verpligting, soos bepaal deur die Beheerliggaam, stiptelik na te kom. 
 • Ouers, voogde en leerders moet onderneem om die skool se reëls te eerbiedig en leerders moet hulle daarby neerlê. 
 • Toelatingsvereistes is streng volgens regulasies soos bepaal deur die Gautengse Departement van Onderwys (GDO).
 • Afskrifte van die volgende dokumente word verlang met aansoek: 
  • Gesertifiseerde ID/Geboortesertifikaat Leerder 
  • Gesertifiseerde ID Vader 
  • Gesertifiseerde ID Moeder 
  • Gesertifiseerde ID van Rekeningpligtige indien verskil van Vader / Moeder / Voog 
  • 1 x ID– foto per leerder 
  • Nuutste Water en Ligte Rekening 
  • Nuutste Rapport: vorige skool 
  • Oorplasingsertifikaat
 • Inskrywingvorm is beskikbaar by die algemene kantoor 
 •  

AANSOEKVORMS MOET INGEHANDIG WORD BY DIE ALGEMENE KANTOOR