Hoër Volkskool Heidelberg

Gr 8 2023

Ons DROOM vir Hoër Volkskool rus op vier pilare: 

 1. Akademie 
 2. Sport 
 3. Kultuur 
 4. Sosiaal 

Jy, as voornemende graad  8- leerder, sal hier deel word van die VOLKSKOOL-DROOM en so help BOU aan die karakter van ‘n tradisieryke skool waar Christelike waardes, trots, dissipline en gees die wenresep is. 

Jy sal ook, as deel van die VOLKSKOOL-wenspan in 2022 vele geleenthede kry om van nuuts af jou eie drome, verwagtinge en ideale te verwesenlik. 

HOËR VOLKSKOOL HEIDELBERG sien met groot afwagting uit na jou bydrae… 

OPEDAG 2022

Gr. 8: 1ste Hoërskooldag 2022

TOELATINGSVEREISTES

 • Die onderrigmedium van die skool is Afrikaans. 
 • Leerders uit die natuurlike voedingsgebied van die skool geniet voorkeur by toelating. 
 • Ouers of voogde moet onderneem om die finansiële verpligting, soos bepaal deur die Beheerliggaam, stiptelik na te kom. 
 • Ouers, voogde en leerders moet onderneem om die skool se reëls te eerbiedig en leerders moet hulle daarby neerlê. 
 • Toelatingsvereistes is streng volgens regulasies soos bepaal deur die Gautengse Departement van Onderwys (GDO).
 • Afskrifte van die volgende dokumente word verlang met aansoek: 
  • Gesertifiseerde ID/Geboortesertifikaat Leerder 
  • Gesertifiseerde ID Vader 
  • Gesertifiseerde ID Moeder 
  • Gesertifiseerde ID van Rekeningpligtige indien verskil van Vader / Moeder / Voog 
  • 1 x ID– foto per leerder 
  • Nuutste Water en Ligte Rekening 
  • Nuutste Rapport: vorige skool 
  • Oorplasingsertifikaat
 • Inskrywingvorm is beskikbaar by die algemene kantoor 
 •  

AANSOEKVORMS MOET INGEHANDIG WORD BY DIE ALGEMENE KANTOOR